Oktatási innovációk a turizmus fejlődéséért

Oktatási innovációk a turizmus fejlődéséért

A tananyag modernizálásával, nemzetközi gyakorlati innovációk létrehozásával, együttműködések kialakításával, valamint a hallgatói mobilitás elősegítésével reagált a COVID járvány miatt a turizmusban bekövetkezett változásokra egy hároméves nemzetközi programban a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Kara (DE ETK), a Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az olasz Marco Polo G.E.I.E és az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. Az egyetemi képzéseknek követniük kell a turizmus fejlődését szolgáló új irányokat, amelyek a gazdaság újraindításának hatására jelennek meg – hangzott el a Heal-all – KA2 Strategic Partnerships
2020-2023 projekt 2023. augusztus 23-án megtartott zárókonferenciáján Nyíregyházán, a Debreceni Egyetem Egészségtudományi Karán.

A partnerség olyan többnyelvű, gyakorlat közvetítő honlapot hozott létre (www.healall.eu), melyen keresztül ellenőrzött külföldi gyakorlati helyekre pályázhatnak a turisztikai területeken tanuló egyetemisták, emellett a közös tananyagfejlesztés során több, a turizmushoz kapcsolódó innovatív tantárgyat dolgoztak ki, egy részüket az úgynevezett e-Twinning módszertannal.

A programban az egészséges életmód, az egészségre nevelés, de leginkább az egészségturizmus volt a hangsúlyos téma. Olyan együttműködések jöttek létre, amelyek fontos, aktuális és hiánypótló tématerület köré szerveződtek, történt mindez nemzetközi környezetben. Kiemelkedő eredmény az is, hogy a projekt résztvevői rugalmasan tudták kezelni a járvány programra gyakorolt negatív hatásait – hangsúlyozta Rusinné Fedor Anita, a DE ETK tudományos és általános dékánhelyettese.

  • A hároméves projekt sikerrel zárult, hiszen az indulás előtt eltervezett legfontosabb programelemek mindegyikét sikerült megvalósítani – emelte ki Takács Péter, a projekt vezetője.
    A HEAL ALL projektben a DE ETK mellett a Sapientia Erdélyi Magyar Egyetem Csíkszeredai Kara is részt vett. Mindkét kar oktatási kínálata tartalmazza a turizmust, illetve annak különböző területeit.
  • A projekt résztvevőivel olyan kapcsolódási pontot találtunk, amelynek köszönhetően előremutató eredményeket értünk el az egészségturizmus területén. Biztos vagyok abban, hogy az együttműködés ezzel még korántsem ért véget, hiszen számos olyan terület van, ahol szükség van a nehézségek leküzdésére, a problémák megoldására, innovációk kidolgozására – fogalmazott Mara Gyöngyvér, a Sapientia Egyetem oktatási és minőségbiztosítási rektorhelyettese.
    Az együttműködés hazai partnere az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft., külföldi partnere pedig az olaszországi Marco Polo G.E.I.E. Egyesület volt. Vámosi Gábor, az INNOVA ügyvezetője kiemelte, hogy olyan partnereket próbáltak bevonni a projektbe, melyek révén gyakorlatorientált eredmények születhettek, ezeket a tapasztalatokat az ügynökség turisztikai klaszterének működésébe is beépítik majd. A záró konferencia résztvevői a két szekcióban tartott plenáris előadásokból megismerhették a program részletes eredményeit, valamint az egészségturizmus legújabb kihívásait és fejlesztési területeit. A program a KA2 ERASMUS + ID: KA203-19A5CC6E– Együttműködés az innovációért és a bevált gyakorlatok cseréjéért Stratégiai partnerségek a felsőoktatásban című nemzetközi projekt keretében
    valósult meg.
    Bögre Zoltán (BZ)

Küldje tovább!