Nemzetközi Egészségturisztikai Képzési- És Gyakorlati Program Kidolgozásában Veszünk Részt!

Nemzetközi Egészségturisztikai Képzési- És Gyakorlati Program Kidolgozásában Veszünk Részt!

A 3 éves program keretében piackutatást végzünk. A koronavírus járvány turizmust érintő negatív hatásainak és következményeinek, valamint az egészségturisztikai szereplők humán-erőforrás igényeinek feltérképezését követően 20 tantárgy angol nyelvű tananyagának fejlesztése történik, mely az új helyzet sajátosságait figyelembe véve igyekszik megoldást kínálni a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésére, az egészségturizmus minden területére egészére kiterjedően. A projekt keretében kialakításra kerül egy olyan webes felület, amely lehetővé teszi egyrészt a modulokba szervezett, digitalizált tananyag elérését, online vizsgáztatást támogató adatbázis létrehozását, valamint a hallgatók külföldi szakmai gyakorlatainak szervezését, hallgatói gyakorlatközvetítés megvalósítását. Az egészségturisztikai oktatás átszervezése egy távoktatási rendszer kidolgozásán keresztül valósul meg. A program megvalósításában kulcsszerepet játszó partnerek – oktatási intézmények, egészségturisztikai cégek és a hallgatók – közötti együttműködést tanulmányutak és szakmai konferenciák szervezésével kívánjuk hatékonyabbá tenni.

A 217 791 euró támogatással megvalósuló projekt innovatív digitális megoldások kialakítása révén ösztönzi a nemzetközivé válást és járul hozzá a magasszintű és hatékony turisztikai oktatáshoz, ezáltal segíti a turisztikai ágazat újbóli fellendülését, az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztését és a hallgatók mielőbbi munkába állását.

HEALL-ALL

HEAlthy Life ALLiance for Health Tourism Education Development and Reorganisation

2020-1-HU01-KA203-078799

Küldje tovább!