Tudás-Park - lezárult projekt

A Debreceni Egyetem, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a és az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.-vel konzorciumi közösségben pályázati forrást nyert el  TÁMOP-4.2.1.C-14/1/Konv-2015-0004 számú, "Tudás-Park kialakítása Debrecenben a Gyógyszeripar, az Élelmiszeripar és az Informatika és elektronika kiemelt területén” című pályázat megvalósítására.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott pályázati támogatás összege: 582 858 009 Ft, amely 100%-os vissza nem térítendő támogatás. 

A Tudás-Park projekt célja az együttműködések stratégiai megalapozása, az együttműködések új formáinak kialakítása. A konzorcium a pályázat megvalósításával egy olyan szolgáltatói – szolgáltatási lánc kialakításának feltételeit teremti meg, amely a gazdasági és tudományos élet szereplőinek igényeihez igazodva kijelöli és láthatóvá teszi a fejlődési és fejlesztési irányokat, így képes összehangolni a kutatói tevékenységet a gazdasági lehetőségekkel, ezáltal támogatva a kutatási eredmények hatékonyabb helyi hasznosulását.

További cél, hogy a felsőoktatási intézmények képzési, kutatási portfóliója minél jobban illeszkedjék a gazdaságpolitikai célokhoz és így hozzájáruljon a helyi, valamint regionális gazdasággal való együttműködés erősítéséhez.

Ehhez nélkülözhetetlen az alapkutatási és az alkalmazott kutatási kapacitások és szolgáltatások, valamint a potenciális igénybevevők közötti kapcsolat és információ csere erősítése, valamint a felsőoktatási – vállalati közös képzési együttműködések kialakítása. A projektben kijelölt gyógyszeripar, élelmiszeripar, informatika és elektronika kutatási területeken, a K+F+I tevékenység gazdasági hasznosításának előkészítése, a tudástranszfer szolgáltatások volumenének növelése.

A pályázat megvalósítása 2015. február 1.-én kezdődött meg, míg a projekt tervezett befejezési dáruma 2015. október 31.-e.