Projektek

A projekt célja az anyagtudományban érdekelt szereplők támogatása annak érdekében, hogy jobban ki tudják használni K+F és piaci potenciáljukat.
Tudományos kutatások sora támasztja alá, hogy az egészségtelen táplálkozás és a mozgás hiánya számos betegséget okozhat. A projekt célja a kapcsolódó tudományágak képviselői, úgymint egyetemek, kutatóintézetek, vállalkozások és elsősorban a kapcsolóklaszterek közötti szoros együttműködés kialakítása
Az AMI-4EUROPE project célja, hogy átfogó képet szerezzen az orvosi képalkotás jelenéről (design, megvalósítás, hatások) és az ehhez kapcsolódó európai egészségügyi technológiákról és kutatás-fejlesztést támogató programokról és kezdeményezésekről.
Az Interregionális Partnerségi Platform célja a régiók innovációs kapacitásának előmozdítása azáltal, hogy növeli az innováció-közvetítők európai együttműködésekben és uniós innovációs programokban betöltött szerepét a partnerrégiókban.
A PERIA projekt, regionális innovációs ügynökségek és regionális hatóságok együttműködése. Azzal a céllal jött létre, hogy a partnerek megosszák innovációs szolgáltatásokra és politikákra vonatkozó tapasztalataikat és módszereiket. A projektet az INTERREG IVC Program keretében valósult meg.
Kutatási, fejlesztési és innovációs politikák koordinációja és harmonizációja más politikákkal az Újonnan Csatlakozott Országokban Finanszírozási forrás: FP6-RTD-OMC-NET A projekt kezdési időpontja: 2006. október 23. Időtartama: Projekt oldal: www.cognacproject.eu
Finanszírozási forrás: FP6 A projekt kezdési időpontja: 2007. március 1. Időtartama: 24 hónap Projekt oldal: www.biorefinery-euroview.eu
Szakképzési programok fejlesztése és megvalósítása az opto-mechatronika és a CNC fémmegmunkálás terén, a magyar-román határ térségében.
Az Innovatív IKT-t alkalmazó KKV-k FP7 és CIP programokban való részvételének elõsegítése a Nemzeti és Regionális Hálózatosodáson keresztül. Projekt oldal: www.innosme.eu
A PLACES hálózat partnerei olyan közös platformot kívánnak létrehozni a közösség különböző szereplői számára, melynek célja, hogy elősegítse a városi és regionális szintű tudomány kommunikációt célzó tevékenységekben történő együttműködéseket.

Oldalak