Projektek

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2017. június 1-jétől partnerként részt vesz az INTERREG Central Europe Program keretében támogatást nyert SMART_watch (Regional branch observatories of intelligent markets in Central Europe monitoring technology trends and marketdevelopments in the area of smart specializations) c. projektben.
Az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatását biztosító (EU_KP_12) pályázati kiíráson nyert támogatás segítségével került előkészítésre az IMAILE, FP7-es pályázati projekt.
A Tudás-Park projekt célja az együttműködések stratégiai megalapozása, az együttműködések új formáinak kialakítása. A konzorcium a pályázat megvalósításával egy olyan szolgáltatói – szolgáltatási lánc kialakításának feltételeit teremti meg, amely a gazdasági és tudományos élet szereplőinek igényeihez igazodva kijelöli és láthatóvá teszi a fejlődési és fejlesztési irányokat, így képes összehangolni a kutatói tevékenységet a gazdasági lehetőségekkel, ezáltal támogatva a kutatási eredmények hatékonyabb helyi hasznosulását.
Az ESIMeC öt közepes méretű város tematikus hálózata, amelyek egymással együttműködve innovatív stratégiákat fejlesztettek ki a helyi foglalkoztatás elősegítésének érdekében.
A HealthTIES célja, hogy az „Egészségügy-Technológiai Innovációs Kör”-t gyorsítsa. A partner régiók klaszterei összekötik a klinikai tudományokat a mérnök és számítástechnika tudománnyal, az üzleti világgal és az iparral, a regionális döntéshozókkal és a már bevezetett bio-tudomány parkokkal.
A projekt eredményeképpen létrejött az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség (INNOVA ÉSZAK-ALFÖLD).
A BioMob projekt átfogó célja a regionális biomassza potenciál és ahhoz kapcsolódó kutatási kapacitás felmérésén alapuló fejlesztési irányvonalak meghatározása.
Az INNOCHAIN projekt keretein belül egy informatikai rendszer kerül kifejlesztésre, amely rendszer alkalmas az üzleti projektötletek értékelésére, fejlesztésére, az innovációs potenciál automatizált és objektív értékelésére, pályázati felhívások és partnerek keresésére.
A KNOW-HUB projekt az innováció-politika-stratégia menedzsmentjének területén kíván enyhíteni az európai régiók kompetenciahiányán, találkoztatva a regionális és más szintű politikai döntéshozókat egy kölcsönös tanulási folyamat keretein belül, a tapasztalatok és jó gyakorlatok megosztása céljából.
Az „INNOTRAIN IT” elnevezésű projekt célja, hogy a közép-európai kis- és középvállalkozások innovációs kapacitása növekedjen az IT SM hasznosítása révén.

Oldalak