Állapotüzenet

Pályázható

Szabad témájú, gyökeresen új, korai stádiumú, interdiszciplináris fejlesztések támogatási programja

Összefoglaló:

Pályázati forrás azon fiatal kutatók illetve kis- és középvállalkozások támogatására, akik a tudományos életben interdiszciplináris kutatási megközelítéseken dolgoznak, különös tekintettel az eltérő tudományágak közötti hagyományos határvonalak átlépésére. A fejlesztett témának a technológia jelen állásához képest gyökeresen újnak kell lennie.

Célok:

A radikálisan új, jövőbeli technológiák megalapozása érdekében nagyszámú, korai fázisban levő, magas kockázatú, jövőbe tekintő tudományos és technológiai projekt támogatása szükséges, amelyek segítségével új ötletek vizsgálhatók meg. Az ilyen projektek megvalósítása során agilis, kockázatbarát, nagymértékben interdiszciplináris kutatási megközelítésre van szükség, amely bármely tudományág számára nyitott lehetőséget biztosít, és amely a különböző tudományágak között fennálló hagyományos határvonalak átlépését is biztosítja. A megújult ötletek együtt járnak az őket megvalósító szereplők körének megújulásával is. Jelen pályázati felhívás új, nagy lehetőségeket magukban rejtő szereplők számára kíván támogatást nyújtani kutatás és innováció terén. Kiváló, fiatal kutatók (mindkét nem képviselete fontos) és csúcstechnológiai kis- és középvállalkozások támogatása a cél, akik, illetve, amelyek a jövőben a tudományos élet, illetve az adott iparág vezető szereplőivé válhatnak.

A pályázati felhívás keretében olyan korai fázisban levő kutatási projektek támogatása várható, amelyek új technológiai lehetőségeket nyitnak meg. A benyújtott pályázatoknak interdiszciplináris jellegűeknek kell lenniük és biztosítaniuk kell az egyes diszciplínák együttműködését, valamint az összes, alábbi szempontnak meg kell jelennie bennük:

  • Távlati tudományos, technológiai eredmények elérése
  • Tudományos és technológiai áttörés megvalósítása
  • Élvonalbeli újdonság a tudományos kutatás terén
  • Új technológiai irányvonal megalapozása a tudományos és technológiai áttörés segítségével
  • Magas kockázat
  • Interdiszciplináris jelleg

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: FETOPEN-01-2016-2017
Státusz: nyitott
Határidő: 2017.09.27.
Keretösszeg: 84 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás

Konzorciumi előírás: A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi