Állapotüzenet

Pályázható

Mikro- és nano méretű műanyagok a környezetünkben: az emberi egészségre gyakorolt ártalmak és hatások tanulmányozása

Célok:

Az elmúlt évtizedekben a világ műanyag gyártása exponenciálisan megnőtt. A közelmúltban végzett kockázatértékelések és vizsálatok arra a következtetésre jutottak, hogy tény, hogy az ember ki van téve a mikro és nano méretű műanyagok káros hatásainak a táplálkozáson, a vízfogyasztáson vagy belélegzésen keresztül. Mindazonáltal, a tudásunkban egy hatalmas űr található ezeknek a műanyag részecskéknek a sorsáról és mérgező hatásáról az emberben, ami megnehezíti a megfelelő, tudományos alapokon nyugvó kockázatbecslést és kezelést. A pályázatokban innovatív megközelítéseket kell alkalmazni ahhoz, hogy politikai vonatkozású tudományos adatokat lehessen nyújtani a mikro- és nanoméretű műanyagok által okozott megnövekedett, emberi egészséget érintő kockázat felméréséhez.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SC1-BHC-36-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2020.04.07.
Keretösszeg: 25 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

 

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi