Állapotüzenet

Pályázható

A közös kül- és biztonságpolitika, valamint az EU külső szerepvállalásának kibővítése

Célok:

A pályázatoknak meg kell határozniuk, hogy milyen irányítási struktúrákra van szükség a hatékony EU kül- és biztonságpolitika, valamint a koherens és fenntartható külső fellépés biztosításához. A pályázóknak ki kell dolgozniuk az EU hatékony védelmi, biztonsági és hírszerzési együttműködési értékelési kritériumait, különbséget téve a célok és az eszközök között. A kutatásoknak elemezniük kell a megerősített EU közös védelmi politikájának politikai elfogadhatóságát a tagállamok és a polgárok körében. A projekteknek alaposan meg kell vizsgálniuk a hagyományosan belpolitikai területeken növekvő perifériális és ágazati diplomáciákat, és fel kell mérniük, hogy ezeket miként lehet beilleszteni a koherens uniós külső fellépés közös keretébe.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: SU-GOVERNANCE-07-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2020.03.12.
Keretösszeg: 9 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:

Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

 

A konzorcium tagjai minimum három különböző EU tagországból vagy társult országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Nemzetközi