Állapotüzenet

Pályázható

Innovációs ökoszisztéma építése (startup és spinoff) - GINOP-2.1.5-15

Támogatást igénylők köre

Magyarországon székhellyel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaság;

Jogi forma szerint: részvénytársaság, európai részvénytársaság; korlátolt felelősségű társaság (amennyiben rendelkezik minimum 5 millió Ft törzstőkével).

 

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

 

A Második Projekt Elem keretében az inkubátor inkubációs megállapodást kizárólag az alább feltételeket együttesen teljesítő startup vállalkozással köthet: legfeljebb öt éve bejegyzett, Magyarországon székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező, kettős könyvvitelt vezető mikro vállalkozás, jogi forma szerint: jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely

  • tőzsdén nem jegyzett,
  • nem összefonódás útján jött létre,
  • még nem osztott nyereséget.

Azon vállalkozás esetén, amely nem kerül hivatalos bejegyzésre, az öt éves periódus kezdete a gazdasági tevékenység megkezdésének az időpontja vagy a gazdasági tevékenységre vonatkozó adófizetés kezdő időpontja.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Első Projekt Elem keretében (az alábbi tevékenységek startup részére történő nyújtásáért az inkubátor a startuptól ellenszolgáltatást nem kérhet):

1) A továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó projektkoordinációs tevékenység:

a) startup kiválasztási folyamat kidolgozása,

b) startupok részéről beérkező projektek vizsgálata és a befektetői döntés meghozatala,

c) inkubációs megállapodás megkötése,

d) a startupok számára biztosított, a fejlesztéséhez, üzletfejlesztéshez és piacra jutáshoz szükséges támogatási összeg kifizetése,

e) megvalósítás és a startup támogatással történő elszámolásának nyomon követése,

f) a projektmegvalósítás dokumentálása,

g) jelentéstétel az Irányító Hatóság felé.

2) Inkubációhoz kapcsolódó tevékenység

a) Technológiai és üzletfejlesztési tudás fejlesztése érdekében nemzetközi tapasztalattal rendelkező magyar és külföldi szakértők, oktatók bevonása,

b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében nemzetközi startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia, kurzus, vásár),

c) startup rendezvények szervezése,

d) általános technológiai háttér kialakítása, (kizárólag olyan eszközök/szoftverek melyek minden startup számára elérhetők)

  • speciális műszerek, eszközök, laborfelszerelések vásárlása/bérlése,
  • inkubációs tevékenységhez kapcsolódó szoftverek; immateriális javak beszerzése.

e) Az inkubátor saját tevékenységéhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások igénybevétele a következő területeken: jog, könyvelés, adózás, innováció-menedzsment, pénzügy, közbeszerzés,

f) Kötelező nyilvánosság biztosítása,

g) Inkubátor saját működését szolgáló PR és kommunikációs tevékenységek

Az Első Projekt Elem keretében teljes körűen kötelező végezni az 1) pontban meghatározott tevékenységet és 2) pontban meghatározottakból legalább három tevékenységelemet.

Második Projekt Elem keretében:

1) Címzettek (startup-ok) részére továbbutalandó támogatásokhoz kapcsolódó tevékenységek

a) MVP4 és prototípusfejlesztés, validáció,

b) tudás- és kapcsolatbővítés érdekében startup rendezvényeken való részvétel (pl.: konferencia, vásár, startup verseny, tárgyalások, vállalkozói ismeretek megszerzése),

c) marketing és megjelenés,

d) technológiai és üzletfejlesztési szolgáltatás és tanácsadás igénybevétele,

e) nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenység.

A támogatás mértéke, összege:

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 300 millió Ft maximum 600 millió Ft.

Egy kedvezményezett legfeljebb összesen 600 millió Ft keretösszeghez kap hozzáférést. Ez a keretösszeg két részből tevődik össze:

  • az inkubátor részére közvetlenül kifizethető működési támogatás, amely maximum a keretösszeg 20%-a lehet. (Első Projekt Elem)
  • a startupok, mint végső kedvezményezettek részére az inkubátor közvetítésével kifizetendő (továbbutalandó) támogatás, amely a keretösszeg minimum 80%-a. (Második Projekt Elem)

 

b) A támogatás maximális mértéke:

Tevékenység típusa

Támogatás mértéke

Aránya a támogatási

keretösszeghez viszonyítva

Inkubátor által végzett

tevékenységek (Első Projekt Elem)

80%

max. 20%

Startupok által végzett

tevékenységek (Második Projekt

Elem)

80%

min. 80%

 

c) A Második Projekt Elem kapcsán az inkubátorok által induló vállalkozásoknak nyújtott támogatási kategória alapján nyújtott vissza nem térítendő támogatás esetén (ide értve a sajáttőke-befektetést és a kvázi sajáttőke-befektetést, kamatlábcsökkentést vagy kezességvállalási díjcsökkentést is):

a. A támogatás bruttó támogatási egyenértéke nem haladhatja meg a 0,8 millió

eurónak megfelelő forintösszeget. Innovatív vállalkozások esetén ezen

legmagasabb összeg megkétszerezhető Észak-Magyarország, Észak-Alföld,

Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Közép-Dunántúl vagy Nyugat-Dunántúl régióban

letelepedett vállalkozás esetén.

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. április 25-től 2018. április 25-ig lehetséges.

Első Projekt Elem esetén az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:

• 2016. május 30.

• 2016. október 24.

• 2017. május 29.

• 2017. október 9.

• 2018. április 25.

Részletes pályázati dokumentációért kattintson ide

Kategória: 
Hazai