Hibaüzenet

Lezárt

Gyakornoki program - támogató szolgáltatások - GINOP-5.2.5-16

Támogatást igénylők köre

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában van lehetőség.

Jelen felhívás keretében a szakképzési centrumok konzorciumi formában jogosultak támogatási kérelmet benyújtani.

Kevésbé fejlett régiónként 1, országosan összesen legfeljebb 6 szakképzési centrum alkotja a kedvezményezett konzorciumot, amelyekből egy szakképzési centrum konzorciumvezetői koordinációs feladatokat és központi szolgáltatási feladatokat is el fog látni a sikeres megvalósítás érdekében.

A konzorcium vezetője a Győri Műszaki Szakképzési Centrum.

A konzorciumi tagok: Székesfehérvári Szakképzési Centrum, Pécsi Szakképzési Centrum, Szegedi Szakképzési Centrum, Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Egri Szakképzési Centrum.

 

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében az alábbi, a projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek támogathatóak önállóan:

a) A vállalkozások és gyakornokok programba lépését ösztönző tevékenységek ellátása:

1. A gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozások és gyakornokok toborzása, tájékoztatása, valamint kapcsolódó rendezvények és kampányok előkészítése, lebonyolítása.

2. A gyakornoki programba lépés ösztönzésére vállalkozások és gyakornokok közötti kapcsolatteremtés támogatása.

3. A célcsoport tájékoztatása arról, hogy csak az Ifjúsági Garancia Program résztvevői vonhatók be a GINOP 5.2.4 Gyakornoki programba, és a bevonás érdekében a fiatalok járási hivatalokhoz történő irányítása. A fiatalok regisztrációjának alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott igazolás.

4. A járási hivatalokkal történő kapcsolattartás és együttműködés a fiatalok bevonása érdekében

5. A gyakornoki program iránt érdeklődő vállalkozások segítése a pályázathoz kapcsolódó kérdésekben.

b) A vállalkozások és szakképzési centrumok közötti kapcsolat kiépítése, valamint folyamatos együttműködés biztosítása a gyakornoki program hatékony megvalósítása és a gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes szakképzés kialakítása érdekében:

1. Igazolás kiadása a gyakornoki programra támogatási kérelmet benyújtó vállalkozásnak a területileg illetékes Szakképzési Centrummal történő kapcsolatfelvételről.

2. A program Ifjúsági Garancia rendszer kereteiben belüli megvalósítása miatt a szakképzési centrumok együttműködése az Ifjúsági Garancia Program szakmai megvalósítóival.

3. A gyakornoki program keretében 5 millió forint feletti támogatásban részesülő vállalkozások számára kötelezően előírt, valamint egyes vállalkozások által önkéntesen vállalt személyes együttműködések lebonyolítása.

4. Kapcsolattartás és együttműködés a vállalkozásokkal, a gyakornokok foglalkoztatásához kapcsolódó vállalati gyakornoki kapcsolattartókkal, munkájuk segítése a gyakornoki program hatékony kiaknázására, gyakornokok ismereteinek elmélyítésére, valamint a gyakornokok előrehaladásának, értékelésének nyomon követésére.

5. A gyakornoki programba bevont résztvevők elégedettségének mérése, visszajelzések gyűjtése és összesítése (minőségbiztosítási elemek).

c) A szakképzési centrumok gyakornoki program megvalósulását támogató kereteinek kialakítása:

1. Hálózatszerű tanácsadási rendszer kiépítése és működtetése a kevésbé fejlett régiókban működő szakképzési centrumok közreműködésével a vállalkozások támogatására, beleértve a konzorciumi partnerek közé nem tartozó szakképzési centrumokat is.

Az Igazolás kötelező tartalma a gyakornok adatai (azonosításra alkalmas módon), az Ifjúsági Garancia Rendszerbe történő bevonás dátuma, és a hivatal aláírása.

2. On-line és személyes „help-desk” jellegű szolgáltatás a gyakornokoknak és a vállalkozásoknak.

3. Egységes központi sablonok, módszertani és egyéb segédanyagok, dokumentációk elkészítése és aktualizálása, közzététele a gyakornok – vállalati gyakornoki kapcsolattartó - vállalkozó közötti hatékony munkavégzés megteremtésére.

4. A program megvalósítását támogató honlap létrehozása/fejlesztése.

5. A projekt előrehaladásának nyomon követését és a bevontak ügyfél kapcsolatkezelését, valamint a szakképzési centrumok és a vállalkozások közötti kapcsolattartást biztosító informatikai feltételek kialakítása (szoftverbeszerzés vagy adatbázis- és alkalmazásfejlesztés).

6. A gyakornokokkal, vállalati gyakornoki kapcsolattartókkal és vállalkozásokkal történő kapcsolattartás és együttműködés rendszerének kialakítása, ezáltal a szakképzési centrumok munkáltatói kapcsolattartói rendszerének továbbfejlesztése.

7. A gyakornoki program felhívásában előírt kötelező adatszolgáltatás módszertanának kialakítása, az adatszolgáltatás szakmai támogatása, valamint az adatok feldolgozása, elemzése.

d) A gyakornoki program előrehaladásának nyomon követése, szakmai felügyelete, valamint a szakképzési centrumok kapcsolódó szervezetekkel történő együttműködése:

1. A gyakornoki program előrehaladásának nyomon követése.

2. A gyakornoki program szakmai támogatása és folyamatos monitorozása.

3. A gyakornoki program eredményességét kiértékelő tanulmány elkészítése.

4. A szakképzési centrumok együttműködése az Ifjúsági Garancia Program szakmai megvalósítóival.

5. Tapasztalatok feldolgozása, közzététele a program sikeres megvalósításához szükséges keretek kialakításához

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek önállóan nem, csak az előző pont alatti tevékenységekhez kapcsolódóan támogathatóak:

a) Projekt előkészítési tevékenységek:

aa) megvalósíthatósági tanulmány;

ab) vállalkozói igényfelmérés és szükségletfeltárás;

ac) közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek:

ba) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató szakmai munkatársak

(projektmenedzser, pénzügyi menedzser) alkalmazása;

bb) a projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása;

bc) projektmenedzsmenti feladatok ellátásához szükséges beszerzések, bérleti díjak

és adminisztrációt támogató tevékenységek.

c) Egyéb, a projekt megvalósításával összefüggő tevékenységek:

ca) kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási

Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint;

cb) könyvvizsgálat lefolytatása a projekt befejezésekor

 

A támogatás mértéke, összege

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 1.200.000.000 Ft.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a.

 

 

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. március 1. és 2016. március 31. között lehetséges.

Bővebb információkért kattintson ide

Kategória: 
Nemzetközi