Állapotüzenet

Pályázható

Gyakornoki program pályakezdők támogatására - GINOP-5.2.4-16

Támogatást igénylők köre

a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek

aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és

ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és

ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és

ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy

ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.

b) Jogi forma szerint

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)

bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)

bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)

bd) szövetkezetek (12-)

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

Támogatható tevékenységek bemutatása

Önállóan támogatható tevékenységek

Jelen felhívás keretében csak önállóan támogatható tevékenység nincs.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Gyakornokok foglalkoztatása:

A jelen felhívás Műszaki és szakmai elvárások (3.4.1.1.) a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

Megváltozott munkaképességű gyakornok jelen felhívás Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek (3.1.2.2.) a) pontja alapján történő foglalkoztatásával is teljesül a tevékenység.

b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:

A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5 16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.

c) Adminisztrációs tevékenység:

Gyakornok (ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.

d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

A Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek (3.1.2.1) a)-d) pontokban meghatározott tevékenységek csak együttesen támogathatóak.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Jelen felhívás 3.4.1.1. a) pontjában meghatározott feltételeknek megfelelő megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.

b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása.

c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).

d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében

- amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.

A 3.1.2.1 a) - d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 3.1.2.2 b) és/vagy a 3.1.2.2. c) tevékenység.

Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a 3.1.2.1 b) – d) tevékenységhez kapcsolódóan támogatható a 3.1.2.2. a) és/vagy b) és/vagy c) és/vagy d) tevékenység.

 

A támogatás mértéke, összege

 

a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft

maximum 30 000 000 Ft.

b) A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a.

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. 02. 01-től 2016. 03. 31-ig lehetséges

Részletes pályázati útmutatóért kattintson ide

Kategória: 
Hazai