Állapotüzenet

Pályázható

A gazdaságtalanul működő távfűtési hálózatok hatékonyságának javítása

Összefoglaló:

A Horizon 2020 Program keretében pályázati lehetőség nyílt a távfűtési rendszerek felújításának, illetve fejlesztésének projektjeire. Elsősorban műszaki, irányítási, szervezeti és pénzügyi megoldások átvételére, illetve fejlesztésére van lehetőség. Pályázni önállóan, vagy konzorciumban lehet. A megvalósuló programok településre, vagy körzetre kiterjedők lehetnek; jelentős mértékű primer energia-megtakarításra vagy -nyereségre kell fókuszálniuk.

Célok:

A távfűtés részaránya Európában közel 12%, de néhány tagállamban, illetve társult államban ez a részarány jóval magasabb. A meglevő fűtési hálózatok fenntartása, illetve hatékonyságának növelése érdekében olyan sikeres megoldásokra van szükség, melyek segítik a nem megfelelő hatékonyságú hálózatok beazonosítását, illetve felújítását, emellett ösztönzik a fenntartható üzleti és szervezeti modellek széles körben való elterjedését. Számos rendszerről mondható el, hogy elöregedett, nem elég hatékony, működése pedig fosszilis tüzelőanyagok felhasználására épül. Ezen rendszerek esetében gyakran nem megfelelő színvonalú a karbantartás, magas a fogyasztók fűtési költsége, és korlátozott a felhasználói kontroll lehetősége. Mindez pedig negatívan hat a távfűtés megítélésére. Ennek eredményeként fogyasztók jelentős aránya kapcsolódik le a távfűtő rendszerekről, hogy egyéni fűtési rendszert létesítsen. Az egyéni rendszerek esetében az energiahatékonysági megoldások kihasználására nincs lehetőség. A távfűtő rendszerek felújítása költséghatékony megoldást jelenthet a hőellátás hatékony biztosítására. A megvalósuló programok egész településre kiterjedő, vagy körzeti léptékűek lehetnek.

A pályázati felhívás keretében lehetőség van sikeres műszaki, irányítási, szervezeti és pénzügyi megoldások átvételére, illetve fejlesztésére. A megvalósuló tevékenységeknek olyan konkrét programokhoz kell vezetniük, amelyek segítségével jelentős mértékű primer energia-megtakarítás vagy -nyereség érhető el, biztosítva a megújuló energiaforrások, illetve a maradékhő forrásainak felhasználását is.

A pályázatokban biztosítani kell a városi hálózatokért felelős személyek/szervezetek, távhő-szolgáltatók, épületüzemeltetők, lakásszövetkezetek és egyéb épülettulajdonosok/üzemeltetők, valamint végfelhasználók részvételét is. A pályázatokban konkrét regionális vagy nemzeti szintű, a nem megfelelő hatékonyságú távfűtő rendszerek felújítására vonatkozó cselekvési tervet is ki kell dolgozni.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: EE-02-2017
Státusz: nyitott
Határidő: 2017.06.07.
Keretösszeg: 12 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:

Konzorcium esetén a tagok minimum három különböző EU tagországból vagy csatlakozott országból kell, hogy érkezzenek.

Kategória: 
Hazai
Nemzetközi