Állapotüzenet

Pályázható

EIC Horizon Díj – A humanitárius segítségnyújtást támogató megfizethető csúcstechnológia

Összefoglaló:

A Díj keretében a humanitárius segítségnyújtás számára kidolgozott innovatív megoldások kerülnek díjazásra öt területen: menedék, tiszta víz és közegészségügy, energia, fűtés vagy hűtés, élelmiszerellátás, higiénia és orvosi ellátás.

Célok:

A kihívást a humanitárius segítségnyújtást támogató, fejlett technológiák takarékos alkalmazásán alapuló innovatív megoldások kialakítása jelenti.

Az Európai Unió és tagállamai jelentős humanitárius donorok. A humanitárius válságok és katasztrófák száma, összetettsége és súlyossága az elmúlt 25 év során jelentős mértékben megnövekedett. Napjaink válságainak és katasztrófáinak léptékével a rendelkezésre álló források nehezen tudnak lépést tartani. A humanitárius rendszer jelentős kihívással szembesül, egyre több embernek kell egyre több segítséget nyújtani, melynek költségei egyre nagyobbak. A válságokra válaszokat kidolgozó nemzetközi szervezetek, civil szervezetek, végfelhasználók és helyi szereplők, kutatási és tudományos közösségek, valamint a magánszektor közötti együttműködés ezért különösen hangsúlyos szerephez jut. A humanitárius segítségnyújtás számára kidolgozott innovatív megoldások hozzájárulhatnak a segítségnyújtás fokozásához, ami különösen fontos a legsérülékenyebb helyzetben levők számára.

A megoldások a mértékletes innovációs megközelítéssel kell, hogy kialakításra kerüljenek, továbbá új, és fejlett technológiákon és szolgáltatásokon kell, hogy alapuljanak, egy vagy több fejlett technológia hozzáadott értékét demonstrálva (ezalatt nem kizárólagosan az információs és kommunikációs technológiák értendők). Valós humanitárius segítségnyújtás keretében történő tesztelésük során igazolni szükséges, hogy a kidolgozott megoldások nagyobb léptékűre alakíthatók, az erőforrások szempontjából fenntarthatók, valamint más körülmények között is alkalmazhatók.A díj öt pályázat számára kerül odaítélésre díjazottanként 1 millió euró értékben a következő területeken: menedék, tiszta víz és közegészségügy, energia, fűtés vagy hűtés, élelmiszerellátás, higiénia és orvosi ellátás. Területenként egy díjazott kerül kiválasztásra.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: HumanitarianAid-EICPrize-2020
Státusz: nyitott
Határidő: 2020.01.15.
Keretösszeg: 5 000 000 EUR
Támogatási forma: Vissza nem térítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet)

Konzorciumi előírás:Nem releváns.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi