Állapotüzenet

Pályázható

Civil társadalmi projektek 2019

Összefoglaló:

A Europe for Citizens-program pályázatot hirdet konzorciumok számára a következő témában: a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása, valamint az európai polgárság megerősítése, az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása.

Célok:

Minden projektnek összhangban kell lennie a program céljaival. Elsőbbséget élveznek azok a projektek, amelyek emellett a program éves prioritásaira is irányulnak.

Azon általános cél keretén belül, hogy az Unió közelebb kerüljön a polgárokhoz, a fő célkitűzések az alábbiak:

  • a polgárok Európai Unióval, annak történelmével és sokszínűségével kapcsolatos ismereteinek javítása;
  • az európai polgárság megerősítése és az uniós szintű polgári és demokratikus részvétel feltételeinek javítása.

Az „Európa a polgárokért” program éves prioritásait az Európai Bizottság a program általános célkitűzéseivel összhangban, a programbizottsággal folytatott egyeztetést követően határozza meg. Fontos, hogy a pályázók a program célkitűzéseivel összhangban hozzák létre projektjeiket, és tartsák szem előtt az éves prioritásokat is. Az éves prioritások az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA) és az Európai Bizottság weboldalán kerülnek kihirdetésre.

A Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel ág prioritásai 2016-2020 között:

  • Az euroszkepticizmus megértése és megvitatása
  • Szolidaritás válságos időkben
  • Harc a „bevándorlók” megbélyegzése ellen, és ellennarratíva kialakítása a kultúrák közti párbeszéd és a kölcsönös megértés elősegítéséhez
  • Eszmecsere Európa jövőjéről

Maga az intézkedés a transznacionális partnerségek által előmozdított és a polgárok közvetlen részvételét biztosító projektek támogatására irányul. A projektek a program helyi és uniós szintű prioritási témáival kapcsolatos közös intézkedésre vagy vitára hívják fel a polgárokat. A projekteknek ki kell terjedniük a program éves prioritási témáival kapcsolatos elmélkedések, viták vagy más tevékenységek ösztönözésére és szervezésére, az európai szintű együttműködés és koordináció eredményeként felmerülő konkrét megoldásokat kell javasolniuk, illetve konkrét kapcsolatot kell biztosítaniuk az uniós döntéshozatali folyamattal. A projekteknek nagyszámú polgárt kell aktívan bevonniuk a megvalósításba, továbbá arra kell törekedniük, hogy megalapozzák vagy ösztönözzék a területen aktívan működő számos szervezet közötti hosszú távú kapcsolatok kialakítását.

Az intézkedés olyan projekteket támogat, amelyek a szolidaritás, a társadalmi szerepvállalás és az önkéntesség uniós szintű lehetőségeinek megteremtésére irányuló transznacionális partnerségek révén kerülnek végrehajtásra.

Ahhoz, hogy a polgárok és az Európai Unió közötti szakadékot áthidaljuk, különösen fontos, hogy a program által támogatott projektek vagy tevékenységek a polgárokat a mindennapi életükkel kapcsolatos, számukra fontos kérdésekben szólítsák meg.

Végrehajtó ügynökség: Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökség (EACEA)
Pályázati azonosító: EACEA-51/2018
Státusz: nyitott
Határidő: 2019.09.02.
Keretösszeg:

187 000 000 euró (2014-2020)

Támogatási forma: Vissza nem térítendő 

Kedvezményezett:

Pályázók: nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális és kutatóintézeteket. Partnerek: helyi/regionális állami hatóságok vagy nonprofit szervezetek, ideértve a civil társadalmi szervezeteket, az oktatási, kulturális vagy kutatóintézeteket, a testvérvárosi bizottságokat és hálózatokat.

Konzorciumi előírás:

A projektben legalább három támogatható ország szervezeteinek kell szerepelnie, amelyek közül legalább egynek uniós tagállamnak kell lennie.

Kategória: 
Nemzetközi