Állapotüzenet

Pályázható

Az Európai Innovációs Tanács díja – Műholdak pályára állítását támogató, alacsony költségű, európai hordozóeszköz

Összefoglaló:

A pályázati felhívás keretében olyan európai, technológiai szempontból független megoldás díjazására kerül sor, amely a könnyű műholdak alacsony Föld körüli pályán történő elindítására irányul, amely lehetővé teszi a célzott, alacsony költségű, rögzített ütemű, meghatározott pályán való rendszeres elindítást.

Célok:

Az űr- és adattechnológiák, valamint a kapcsolódó szolgáltatások az európai állampolgárok mindennapi életének elengedhetetlen részévé váltak. Mi több, az űrtechnológiai fejlesztések hozzájárulnak új munkahelyek létrejöttéhez, a gazdasági fejlődéshez, illetve az európai beruházásokhoz, valamint Európa világban betöltött szerepének a megerősítéséhez. Az űrtechnológiai megoldások elősegíthetik, hogy Európa jobban reagáljon az olyan új globális és társadalmi kihívásokra, mint a klímaváltozás, a katasztrófakezelés, a biztonsági fenyegetések, a migráció, a gazdálkodás, a közlekedés, az energia, valamint egyéb más területek.

Míg Európa világviszonylatban is jelentős űrágazattal rendelkezik, az űrben zajló innováció, valamint a változó igények a könnyű és mozgékony műholdak fokozott megjelenésével járnak. Következésképpen, az űrmegoldások esetében is ennek a tendenciának az erősödése várható. A kisméretű műholdak a legtöbb intézményi, illetve kereskedelmi célú felhasználás esetében jól alkalmazhatók: vezeték nélküli kommunikációs hálózatok, internet szolgáltatások, szélesebb körű kapcsolódás, tudományos megfigyelés, adatgyűjtés, a Földre irányuló képrögzítés, helymeghatározás. A méret tekintetében a könnyű műholdak tömege kisebb, mint a hagyományos műholdaké. Előállításuk költséghatékonyabb, köszönhetően a sorozatgyártásnak, valamint a gyártás során alkalmazott gyors és rugalmas módszereknek. Mindazonáltal, 2020 és 2025 között a könnyű műholdak pályára állítása iránti igény exponenciálisan növekedni fog. Európában jelenleg zajlik a szóban forgó műholdtípus pályára állítási lehetőségeinek a szabványosítása az európai hordozórakéta flotta által nyújtott kiegészítő raksúly, illetve hordozás-megosztó megoldások segítségével.

A díjazott megoldásnak a fejlesztési és kiaknázási fázisban egyaránt innovatívnak, megvalósíthatónak és megfizethetőnek, továbbá kereskedelmi szempontból hasznosíthatónak kell lennie. A jelentkezőktől elvárják, hogy holisztikus megközelítést alkalmazzanak, és törekvéseik a jelenleg létező megoldásokon túlmutató, de azokat kiegészítő eredményekre irányuljanak.

A könnyű műholdak rendszeres pályára állítását támogató szolgáltatás a következő célok eléréséhez járul hozzá:

  • a kisméretű műholdak, valamint az ezek pályára állítását támogató megoldások előállításában, valamint a downstream szolgáltatásokban jelentkező belső piaci növekedés;
  • a könnyű műholdak és kisméretű hordozórakéták exportpiacán világméretű vezető pozíció elérése Európa számára;
  • az űr által lehetővé tett, akadálymentes megoldások biztosítása az európai állampolgárok számára.

Végrehajtó ügynökség: Research Executive Agency (REA)
Pályázati azonosító: Space-EICPrize-2019
Státusz: nyitott
Határidő: 2021.06.01.
Keretösszeg: 10 000 000 EUR
Támogatási forma: Visszatérítendő 
Támogatási intenzitás: 100% 

Kedvezményezett:
Kutatóközpont (kutatóhely, egyetemi kutatóközpont), Nagyvállalat, Mikro-, kis- és középvállalkozás, Non-profit szervezet (civil szervezet), Non-profit szervezet (állami fenntartású intézmény), Egyházi jogi szervezet, Egyéb gazdasági társaság (pl. szociális szövetkezet), Egyéni kutatók, Kutatócsoportok

Konzorciumi előírás:Nem releváns.

Dokumentáció

Kategória: 
Nemzetközi