OPTOMEHU - lezárult projekt

Szakképzési programok fejlesztése és megvalósítása az opto-mechatronika és a CNC fémmegmunkálás terén, a magyar-román határ térségében. 

Átfogó célok: 
1. erõsíteni az EU bõvítésének hatásait a magyar-román határmenti régiókban 
2. erõsíteni a humán tõkébe való befektetést jobb oktatás és képességek által 
3. támogatni a régió szakképzõ intézményeit és vállalkozásait képzési együttmûködések keretében 
4. erõsíteni az opto-mechatronika és a fémmegmunkálás ágazatokban mûködõ vállalkozások versenyképességét Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben (azon területekre koncentrálunk melyek megfelelõ fejlõdési szintje alapvetõ követelménye a versenyképességnek) 

Specifikus célok: 
1. Szakképzési programok fejlesztése a vállalkozások igényeinek és a régió fejlesztési stratégiájának megfelelõen, azon területeken, melyek esetében a régió komparatív elõnyökkel rendelkezik és foglalkoztatást növelõ hatást eredményez. 
2. Sérülékeny csoportok (fiatal munkanélküliek) támogatása versenyképes tudás és kompetenciák megszerzésében és ezáltal munkahelyhez jutásban, ahol a régió komparatív elõnyökkel rendelkezik és foglalkoztatást növelõ hatást eredményez. 
3. A szakoktatók felkészítése, hogy képessé váljanak versenyképes és gyakorlatorientált tudás átadására a célcsoport számára olyan területeken, ahol a régió komparatív elõnyökkel rendelkezik és foglalkoztatást növelõ hatást eredményez. 
4. Közös szakképzési programok fejlesztése, az üzleti közösség és az oktatási, szakképzési szektor együttmûködésével. 
5. Szakképzési programok megvalósítása, melyek két speciális ágazatban nyújtanak tudást és kompetenciákat - opto-mechatronika és gépi fémforgácsolás (+CNC) – fiatal munkanélküliek számára. 
6. Szakmapolitikai ajánlások nyújtása a szakképzési programok terén, magyarországi és európai uniós szinteken. 

Partnerek: 
• Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (vezetõ partner) 
• Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
• Déri Miksa Mûszaki Szakközépiskola 
• Mechwart András Gépipari Mûszaki Szakközépiskola 
• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány 
• Hajdú-Bihar Megyei Munkaügyi Központ 
• Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ 
• TGZ Bautzen GmbH (Németország) 
• “Traian Vuia” Mûszaki Szakközépiskola, Nagyvárad (Románia) 

Fõ tevékenységek: 
1. Projekt menedzsment 
2. Disszemináció 
A disszemináció és a képzési anyag kidolgozása az érintett vállalkozások, oktatási intézmények, technológiai innovációs központok, partner és támogató szervezetek bevonásával kezdõdött 2 workshop keretében. A workshopok célja a lényeges információk és a vállalkozói szektor igényeinek összegyûjtése, hogy a tananyag-fejlesztési folyamatban az üzleti közösség szakmai elvárásainak legmagasabb bevonása biztosítva legyen. 
3. Szakképzési programok és módszertan fejlesztése 
Az igényfelmérõ workshopok és a képzõ tanárok szakmai tapasztalatainak eredményeként kidolgozásra került a Hajdú-Bihar megyei fémmegmunkálási ágazatban és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei opto-mechatronikai ágazatban tevékenykedõ vállalkozások igényeinek megfelelõ mûszaki ismeretek átadására alkalmas képzési program, valamint a képzéshez kapcsolódó oktatási anyag és dokumentáció. A projekt célja, hogy képesítést nyújtó képzési programmal és megfelelõ módszertani eszköztárral segítse a célszektorban mûködõ vállalkozások tevékenységét, továbbá a kiképzett munkaerõ elhelyezkedését. 
4. Szakoktatók felkészítése 
A képzések módszertani hátterét a Déri Miksa Mûszaki Szakközépiskola és a Mechwart András Gépipari Mûszaki Szakközépiskola biztosítja. E két intézmény gyûjt be minden szükséges információt a projekt iránt érdeklõdõ vállalatoktól és az õ feladatuk az is, hogy folyamatos kapcsolatban maradjanak a cégekkel a projekt ideje alatt2 tanulmányút, amelyek célja, hogy a projektben közremûködõ oktatók (~18 fõ) feltérképezzék az érintett ágazatokban tevékenykedõ magyar és német vállalkozások által támasztott igényeket (képességeket, kompetenciákat). 
A romániai partner adaptálni tudja a vállalkozások oldaláról fellépõ igényeket a saját helyzetére és képessé válik szakképzési programok fejlesztésére 
5. Célcsoport elemzése, a tanulók kiválasztása és felkészítése 
A szakképzés iránt érdeklõdõk elsõként szakmai tesztet írtak. A folyamat következõ elemeként egészségügyi vizsgálatra került sor, amelynek célja megállapítani, hogy az elsõ körben kiválasztott jelöltek közül ki alkalmas fizikai munkavégzésre. A kiválasztási folyamat lezárását követõen a Mechwart és a Déri Miksa szakközépiskola jelölte ki azokat a jelentkezõket, akik valamennyi vizsgakövetelménynek eleget tettek. 
2007. májusában 15-15 fõvel indult el a két szakképzés 
6. A képzések lebonyolítása 
A projekt keretében a Mechwart András Gépipari Mûszaki Szakközépiskola és a Déri Miksa Mûszaki Szakközépiskola szervezésében lebonyolított szakképzési program valósul meg a mechatronika és a CNC fémmegmunkálás témakörében, amely programok az érintett vállalkozások igényeinek megfelelõen továbbfejlesztett módszertani eszköztár felhasználásával kerülnek lebonyolításra. 
A tréningek helyszíne Debrecenben a Mechwart András Gépipari Mûszaki Szakközépiskola, míg Mátészalkán a Déri Miksa Mûszaki Szakközépiskola. 
A képzés idõtartama 18 hónap. 
7. Szakmapolitikai ajánlás a szakképzési programokhoz 
Ennek a munkacsomagnak az a célja, hogy a lebonyolított szakképzési program tapasztalataira alapozva ajánlásokat fogalmazzon meg a hasonló tevékenységben érdekelt szakképzõ és oktató intézmények, valamint a magyarországi és az európai uniós szakmapolitika számára. 

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásában valósul meg.