Nemzetközi projekttalálkozó házigazdája volt az INNOVA

A SMART_watch projekt célja az Intelligens Szakosodási Stratégiák felügyeletét szolgáló rendszer létrehozása, melyet a partnerség régiós adatgyűjtések által, valamint közös módszertani és benchmarking eszközök kidolgozásával kíván megvalósítani.

A debreceni rendezvény során a projekt első periódusában elért eredmények értékelésére került sor. Minden partner elvégezte saját régiójának elemzését különböző szempontok szerint; mint gazdasági fejlettség, intézményi háttér, Intelligens Szakosodási Stratégiák és üzleti környezet helyzete. Ezek eredményeképpen a konzorciumi partnerek által elkészített elemzések, átfogó képet képesek nyújtani az Intelligens Szakosodási Stratégiák végrehajtási és nyomon követési eszközeiről, a projektben részt vevő közép-európai régiókban.

Az Intelligens Szakosodási Stratégiák felügyeletét végző regionális megfigyelőközpontok szolgáltatásainak, jó gyakorlatainak, tapasztalatainak és a partnerek által elkészített elemzések eredményeinek világos és összesített módon történő bemutatása érdekében, egy közös módszertan került meghatározásra, mely a jól ismert üzleti modellező eszköz, a Business Model Canvas elvén alapul. Ehhez kapcsolódóan a vizsgálat első szakaszában 33 regionális megfigyelőközpont került kiválasztásra és elemzésre az említett módszertan alapján.  

A továbbiakban az összegyűjtött információ egy online benchmarking eszközön keresztül kerül feldolgozásra, a projekt konzorcium területi kompetenciáinak leképezése által. Mindez egy olyan platformon fog alapulni, ami megmutathatja a regionális megfigyelőközpontok eszközeit, vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatásait, azok földrajzi elhelyezkedését, mind a már működő megfigyelő és ellenőrző intézmények, mind azon szervezetek esetén, melyek kompetenciáiknak köszönhetően alkalmasak lehetnek egy potenciális megfigyelő, ellenőrző központként való működésre.

Mindezek mellett, az INNOVA által megrendezett találkozón sor került a potenciális és működő regionális megfigyelőközpontok elemzései során szerzett tapasztalatok ismertetésére, és a vizsgálatot végző „auditorok” visszajelzései alapján az „Audit irányelvek és módszertan” tökéletesítésére.

A projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.