Nemzetközi partnertalálkozó lesz Debrecenben

Az Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) a kutatás-fejlesztés és az innovációs (KFI) folyamatok hatékonyabb támogatását lehetővé tevő, ezáltal a térségek (nemzetek, régiók vagy megyék) tudásalapú gazdasági fejlődését célzó stratégia. Az S3-ban kiemelt figyelmet kap az ún. Entrepreneurial Discovery Process (EDP). Ez azt jelenti, hogy a helyi szereplők a térségi gazdaság és társadalom változásainak folyamatos és módszeres érzékelésével és elemzésével, az érintettek széles körének aktív részvételével, vállalkozói szemmel, kockázatokat vállalva hozzanak meg a térség szempontjából tartós fejlődést generáló, a jövő innovációival összefüggő jelenbeli döntéseket.

A stratégia elsődleges célja, hogy azonosíthatóvá váljanak a legnagyobb potenciállal bíró helyi sajátosságok, amelyek alapján meghatározhatók a nemzeti, régiós és megyei prioritások egyaránt.

Ezen Intelligens Szakosodás regionális integrációjának javítása a célja a „SMART_watch – Intelligens piacok regionális ágazati megfigyelőközpontjai Közép-Európában az Intelligens Szakosodás területén” című nemzetközi pályázatnak, amelyben az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. is részt vesz. 

A projekt fő témája az Intelligens Szakosodási Stratégiák, valamint azok végfelhasználóinak valós igényei közötti kapcsolat feltérképezése az egyes közép-európai partner régiókban, illetve ellenőrző, monitoring rendszer kiépítése. A SMART_watch nemzetközi projekt további célja annak biztosítása, hogy az Intelligens Szakosodás része legyen Közép-Európa Regionális Innovációs Stratégiáinak (RIS). A SMART_watch projekt mindezt a helyzet javítása érdekében a RIS-ek felügyeletét szolgáló rendszer létrehozásával, a partnerek régiós adatgyűjtései által, valamint közös módszertani és benchmarking eszközök kidolgozásával kívánja megvalósítani.

A projekt során az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. munkatársai a nemzetközi partnerekkel közösen feltérképezik, mely régiók milyen jó gyakorlatokkal rendelkeznek már ezen a téren, és mit érdemes tőlük átvenni. A projekt 2017. június 1-én indult és egészen 2020. május 31-ig tart. A megvalósítás során konzorciumi partnertalálkozókra is sor kerül, ezek közül a soron következő találkozó Debrecenben kerül megrendezésre az INNOVA szervezésében, 2018. május 14 és 15 között.

A találkozó programja:

2018. május 14. (Centrum Hotel, 4026 Debrecen, Kálvin Tér 4.)

10:00 – 11:00                   A találkozó programjával kapcsolatos technikai kérdések megvitatása

11:00 – 13:30                   Munkacsomagokkal kapcsolatos jövőbeli feladatok megbeszélése

14:30 – 17:00          Irányítóbizottsági ülés és technikai értekezlet – első jelentési időszakkal kapcsolatos információk, megvalósítás aktuális helyzete, második jelentési időszak, határidők, soron következő feladatok, mérföldkövek, eredmények

 

2018. május 15. (Centrum Hotel, 4026 Debrecen, Kálvin Tér 4.)

09:00 – 10:30                   Workshop az elemzések (auditok) eredményeiről és tapasztalatairól

10:30 – 11:00                   Ellenőrzési (audit) kézikönyv és módszertan frissítése

15:00 – 17:00                   Egyéni egyeztetések

 

A projekt az Interreg CENTRAL EUROPE Programból, az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával, az Európai Unió és Magyar Állam társfinanszírozásával valósul meg.