INNOCHA8 - lezárult projekt

Az INNOCHAIN projekt keretein belül egy informatikai rendszer kerül kifejlesztésre, amely rendszer alkalmas az üzleti projektötletek értékelésére, fejlesztésére, az innovációs potenciál automatizált és objektív értékelésére, pályázati felhívások és partnerek keresésére.

Projekt neve: INNOCHA8- Interaktív, öntanuló, innovatív projektötlet-értékelő és projektfejlesztő rendszer

Támogatási program: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Projekt időtartama (kezdete, és vége): 2009. szeptember 1. – 2012. március 31.

Projekt rövid leírása:

Az INNOCHAIN projekt keretein belül egy informatikai rendszer kerül kifejlesztésre, amely rendszer alkalmas az üzleti projektötletek (szervezet, üzleti szándék valamint annak eredményének) értékelésére, az innovációs potenciál automatizált és objektív értékelésére, képes hazai és nemzetközi pályázati felhívásokban történő kulcsszavas keresésre, az innovatív projektötletek hatékony támogatására, továbbfejlesztésére, menedzselésére.

A rendszer célcsoportja minden olyan személy, cég, intézmény és szervezet, aki valamilyen újdonságnak számító projektötlettel rendelkezik és szeretné megtudni az ötletének megvalósításának kockázatát, piacképességét, innovatív jellegét és a finanszírozáshoz a támogatási lehetőségeket.

A projektötlet értékelő és fejlesztő rendszer az adatok felvitelén, és a háttérfeladatként elvégzendő konzisztens értékelésén és elemzésén túl olyan értékelést ad, ami:

előrejelzéssel –elsősorban pénzügyi előrejelzéssel - szolgál egy vállalkozás számára és segít megtervezni egy induló vállalkozást,

gazdaságossági vizsgálatot végez a szervezet és a projektötlet megvalósíthatóságára,

az adatok kontrolljaként összeveti a tervezett és a valós adatokat,

több lehetőségként szcenáriókat vázol fel a legrosszabb és legjobb lehetőségekre, valamint egy elérendő optimális pénzügyi helyzetképet is tud adni a felhasználónak,

a megadott adatok alapján prezentációt készít a felhasználó számára a projektötletéhez.

Az INNOCHAIN projekt konzorciumban valósul meg, a konzorcium vezetője az Infinity Pénzügyi Tanácsadó és Szolgáltató Kft. és partnerként az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. vesz részt.

Bővebben: www.innochain.hu