IMAILE projekt előkészítése és a szerződéskötés feladatainak támogatása - lezárult projekt

Az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatását biztosító (EU_KP_12) pályázati kiíráson nyert támogatás segítségével került előkészítésre az IMAILE, FP7-es pályázati projekt.

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. EU_KP_12-1-2013-0043 számon regisztrált, Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására (EU_KP_12) pályázati kiírás keretében  4 990 550 Ft azaz négymillió-kilencszázkilencvenezerötszázötven forint  vissza nem térítendő támogatásban részesült. A támogatási intenzitás mértéke 100 %.

Az IMAILE projekt előkészítése és a szerződéskötés feladatainak támogatása című pályázati projekt 2013 január 1. és 2014. december 31. között valósult meg. Az elvégzett tevékenysége során előskészítésre került a 7. Keretprogramos IMAILE projekt pályázati dokumentációja, illetve a támogatásban részesült pályázat szerződésánek megkötése. 

Az IMAILE projekt célkitűzése, hogy Kereskedelmi hasznosítást megelőző beszerzés” (PcP) során azonosítsa azokat az új technológiákat és szolgáltatásokat, melyek hatékony megoldást kínálnak a Személyre Szabott Tanulási Környezetek (Personal Learning Enviromnet; PLE) következő generációinak kialakításához, lévén azokra a 21. század osztálytermeiben várhatóan egyre növekvő igény mutatkozik majd.

A  PLE-k következő generációinak képesnek kell lenniük arra, hogy a tanulókat a tudományok ,  a matematika és a technológia orientált tantárgyak kapcsán  megszólítsák, a különböző tanulási stílusokat személyre szabott módon támogassk. A tanulási környezeteknek (PLE-knek) ráadásul bármilyen eszközről elérhetőeknek, így a „hozd a saját eszközödet” (bring your own device; BYOD) módszerhez alakíthatóknak kell lenniük.

Az IMAILE projekt vállalása hogy, kidolgozza a PcP kereteit, Európai szintű PcP pályázatot hirdet, így támogatva a PLE-re irányuló ICT megoldások kutatását/fejlesztését a különböző beszállítók számára, melyeket egységes kritériumrendszernek megfelelően értékel is, a közbeszerzők és az ipari szereplők közötti, nyitott dialógus során.

Ez a tanulási, egyeztetési folyamat nem csak a tanulást támogató technológiák Európai sztenderdjeinek meghatározásához járul hozzá, de a közbeszerzések minőségét és hatékonyságát is javító, innovatív PCP stratégia kialakításához is.

Az IMAILE projekt direkt megoldást kínál a tanulást támogató technológiák kereseti és kínálati oldala számára egyaránt. Bár megoldásokat a kereseti oldal igényeire szabottan alakítja ki, és értékeli,  azonban a kínálati oldal az európai piaci igényekre közvetlenül reagáló termékkel gazdagodik.

Hosszú távon a IMAILE kezdeményezés várhatóan  - a fenntartható digitális tanulási megoldásokat támogató köz-privát (public-private) együttműködéseknek köszönhetően – hozzájárul az innovatív tanulást támogató technológiák általános és középiskolákban való elterjedéséhez.

Az IMAILE projektről további részletes információ érhető el az alábbi linkek segítségével:

www.imaile.eu