Hírek

Megjelent FAMILIES Erasmus+ nemzetközi projektünk legfrissebb magyar nyelvű hírlevele!"

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. partnerként vesz részt a „FAMILIES – future abilities for families in rural European communities” nevezetű ERASMUS+ projektben, mely projekt megvalósítása 2020. szeptember 1-jétől indult. Az INNOVA a projekt szakmai megvalósításán túl, a projekt disszeminációs feladataiért lesz felelős.

Európa vidéki területei kockázatos változásoknak vannak kitéve: gazdasági hanyatlás, munkahelyhiány, fejlődési kilátások hiánya, valamint a szolgáltatások, az oktatás és a kulturális kínálat visszaesése, illetve stagnálása folyamatos elvándorláshoz vezet, különösen a fiatal nők esetében. A vidékről történő elvándorlás megállítása, illetve családok vidékre csábításának érdekében, a projekt célja a család és a munka összeegyeztethetőségének erősítése, a földrajzi akadályok ellenére esélyegyenlőség kialakítása a vidéki területeken.

RÉGEN VÁRT LEHETŐSÉG CÉGEK RÉSZÉRE: GINOP PLUSZ-1.2.1-21

A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MODERN ÜZLETI ÉS TERMELÉSI KIHÍVÁSOKHOZ VALÓ ALKALMAZKODÁSÁT SEGÍTŐ FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA

Mire lehet pályázni?

 • Technológiafejlesztés, beleértve a termelési és szolgáltatási, valamint infokommunikációs technológiai fejlesztést, a technológiai kapacitások bővítését, és az üzleti felhőszolgáltatások igénybevételét. (min. 200.000 Ft/ eszköz).
 • Egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése is támogatható!
 • ingatlan építés és ingatlan bővítés 
 • ingatlan átalakítás 
 • az ingatlan korszerűsítés 
 • Fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek komplex korszerűsítése
 • Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása
 • Árnyékoló- vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele
 • Képzési szolgáltatások igénybevétele
 • Eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzése

 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemi/üzleti építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 10.000.000 Ftmaximum 629.300.000 Ft.

Szeretné megismerni a teljes pályázati anyagot? Kattintson az alábbi gombra és olvassa el kiírás legfontosabb részleteit!

SACHE képzéssorozat a kulturális és kreatív ipar szereplőinek

Az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft., ezúton szeretné meghívni Önt „SACHE KÉPZÉSSOROZAT A KULTURÁLIS ÉS KREATÍV IPAR SZEREPLŐINEK” online képzésére, mely SACHE rövid című INTERREG Central Europe nemzetközi projektünk keretében kerül megrendezésre és a kulturális és kreatív iparághoz kapcsolódó szereplőket célozza meg.

A programról:
Március 24. (szerda) – Üzleti, innovációs és marketing képzési modul, valamint egy Kulturális és kreatív ipari képzési modul részesei lehetnek a kulturális intézmények képviselői (múzeumok, galériák, színházak, fesztiválok és kulturális örökséghez kapcsolódó szervezetek). Olyan témákat fogunk körbejárni, mint a Vállalatok társadalmi felelősségvállalása, Vállalati identitás és szervezeti kultúra, Etikai Kódex.
Március 25. (csütörtök) – A második nap célcsoportja a kulturális és kreatív iparhoz kapcsolódó vállalkozások, vállalkozók lesznek akik szintén egy Üzleti, innovációs és marketing képzésben vehetnek részt, a Kulturális és kreatív ipari képzési modul során pedig olyan témák kerülnek a középpontba, mint Társadalmi kohézió és részvétel, Közönségépítés, Digitális elkötelezettség.
Március 26. (péntek) – A harmadik napon az un. “public” intézményeket, hatóságokat, állami szerveket, önkormányzatokat, döntéshozókat célozzuk, ezen a napon az Innovatív KKV-k finanszírozásáról lesz szó a kulturális és kreatív iparban, illetve a Kulturális és kreatív ipari képzési modul során olyan témákról, mint Kulturális tervezés, Kulturális örökségek, valamint a kulturális és kreatív iparágak szereplőinek feltérképezése.
A képzések online, magyar nyelven, ZOOM eszközön keresztül kerülnek megrendezésre.
A képzéseken való részvétel INGYENES, de előzetes regisztrációhoz kötött, az esemény online elérhetőségét email-ben fogjuk kiküldeni a regisztráltak részére.
Részvételi szándékotokat az info@innoregio.eu e-mail címen jelezhetitek nekünk.

 

Nemzetközi egészségturisztikai képzési- és gyakorlati program kidolgozásában veszünk részt!

Az ERASMUS+ program által támogatott, HEALL-ALL „HEAlthy Life ALLiance for Health Tourism Education Development and Reorganisation” elnevezésű projekt online nyitó rendezvényén vett részt Ügynökségünk 2021. február 4-én. • A Debreceni Egyetem Egészségügyi Kara, • a Sapentia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, • az olasz Marco Polo G.E.I.E • és az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. partnerségében megvalósuló projekt célja az egészségturisztikai oktatás fejlesztése, a hallgatók külföldi tanulmányi és gyakorlati lehetőségeinek bővítése, a munkaerőpiacon történő későbbi elhelyezkedésük támogatása.

A 3 éves program keretében piackutatást végzünk. A koronavírus járvány turizmust érintő negatív hatásainak és következményeinek, valamint az egészségturisztikai szereplők humán-erőforrás igényeinek feltérképezését követően 20 tantárgy angol nyelvű tananyagának fejlesztése történik, mely az új helyzet sajátosságait figyelembe véve igyekszik megoldást kínálni a versenyképes tudással rendelkező hallgatók képzésére, az egészségturizmus minden területére egészére kiterjedően. A projekt keretében kialakításra kerül egy olyan webes felület, amely lehetővé teszi egyrészt a modulokba szervezett, digitalizált tananyag elérését, online vizsgáztatást támogató adatbázis létrehozását, valamint a hallgatók külföldi szakmai gyakorlatainak szervezését, hallgatói gyakorlatközvetítés megvalósítását. Az egészségturisztikai oktatás átszervezése egy távoktatási rendszer kidolgozásán keresztül valósul meg. A program megvalósításában kulcsszerepet játszó partnerek – oktatási intézmények, egészségturisztikai cégek és a hallgatók – közötti együttműködést tanulmányutak és szakmai konferenciák szervezésével kívánjuk hatékonyabbá tenni.

A 217 791 euró támogatással megvalósuló projekt innovatív digitális megoldások kialakítása révén ösztönzi a nemzetközivé válást és járul hozzá a magasszintű és hatékony turisztikai oktatáshoz, ezáltal segíti a turisztikai ágazat újbóli fellendülését, az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek terjesztését és a hallgatók mielőbbi munkába állását.

HEALL-ALL

HEAlthy Life ALLiance for Health Tourism Education Development and Reorganisation

2020-1-HU01-KA203-078799

Online projektindító rendezvény – FAMILIES projekt

INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. legújabb FAMILIES rövid című Erasmus+ projektjének projektindító rendezvényét online keretek között tartotta meg a konzorcium 2021. január 12-én. A rövid vezető partneri köszöntő és néhány, az online rendezvényt érintő technikai információ után a délelőtt folyamán minden partner bemutatta saját szervezetét, annak tevékenységeit, valamint hogy mit is jelent az adott szervezet számára a családbarát környezet, milyen szinten van jelen a vidékről történő elvándorlás az adott régióban, milyen intézkedések történnek a családok vidékre csábításának érdekében, valamint a család és a munka összeegyeztethetőségének erősítése érdekében. A délután egy rendkívül izgalmas workshoppal folytatódott, mely során egy digitális online rajztábla platformmal ismerkedtünk meg, a felület segítségével rendkívül produktív módon tudtuk összegyűjteni ötleteinket, elképzeléseinket a projekt témájához kapcsolódóan. Reményeink szerint a következő projekt találkozón már személyesen is találkozhatunk projekt partnereinkkel, de addig is megkezdődik a szakmai munka, hiszen a következő lépések során bevonásra kerülnek a legfontosabb célcsoportok, összegyűjtésre kerülnek a projekt partnerek jó gyakorlatai melyek alapján stratégia kerül kidolgozásra a család és a munka összeegyeztethetőségének népszerűsítésére.

 

Megjelent FAMILIES Erasmus+ nemzetközi projektünk legfrissebb magyar nyelvű hírlevele!

Megjelent FAMILIES Erasmus+ nemzetközi projektünk legfrissebb magyar nyelvű hírlevele! A letöltéshez, kattintson ide