HealthTIES - lezárult projekt

A HealthTIES célja, hogy az „Egészségügy-Technológiai Innovációs Kör”-t gyorsítsa. A partner régiók klaszterei összekötik a klinikai tudományokat a mérnök és számítástechnika tudománnyal, az üzleti világgal és az iparral, a regionális döntéshozókkal és a már bevezetett bio-tudomány parkokkal.

 

 

A kihívások

A 21. század legjelentősebb egészségügyi kihívásainak megválaszolása – így az öregedő lakosság és az egészségügyi rendszerek innovatív megoldásokat tesznek szükségessé. Ezek gyakran az új megközelítésre nyitott befektetők, kutató egyetemek, technológiai vállalatok regionális klasztereiben születnek meg,

A HealthTIES konzorcium Európa biológiatudományok, egészségügyi technológia és egészségügyi vállalkozások terén vezető régióit tömöríti: Medical Delta, Life Science Zurich, Oxford & Thames Valley, Biocat melyekhez mint mentorált régió csatlakozott Magyarország Észak-Alföldi Régiója.

E régiók közösen erővel tesznek kísérletet arra, hogy egy sikeres egészségtechnológiai klaszter felállításának lehetséges menetrendjét kidolgozzák.

 

A tudománytól a piacig

A HealthTIES célja, hogy az „Egészségügy-Technológiai Innovációs Kör”-t gyorsítsa. A partner régiók klaszterei találkoztatják a klinikai tudományokat a mérnök és számítástechnika tudománnyal, az üzleti világgal és az iparral, a regionális döntéshozókkal és a már bevezetett bio-tudomány parkokkal. Annak érdekében, hogy feltérképezzék az ötlettől a termékig, a tudománytól a piacig vezető út lerövidítésének, felgyorsításának szükséges feltételeit. a partner régiók elemzik a bevont klaszterek kutatás-fejlesztési szükségleteit, lehetőségeit és politikáit, az elemzések eredményeit visszavezetve azok mindennapi életébe, gyakorlatába.

A HelathTIES projekt ezen túlmenően a tudomány, az oktatás és az infrastruktúra közösségét kívánja megteremteni, keretén belül a konzorciumi tagok munkatársainak és hallgatóinak cseréi valósulnak meg, a közös oktatási program részévé válik a „vállalkozó tréning”, és ezáltal egy olyan platform teremtődik meg, mely lehetőséget ad – többek között   -a kulcsszereplők találkozására, elképzeléseik megosztására.

 

A négy betegség terület

A technológia egyre nagyobb szerepet játszik az egészségügyi kihívások legyőzésében. A HealthTIES projekt négy kiemelt területre fókuszál: a kardiovaszkuláris, a neuro-degeneratív, a fertőző betegségekre és a rákra. A közelmúlt tudományos és technológiai áttörései a molekuláris technológia, a képalkotás és a gyógyszerkészítés, fejlesztés és bevezetés területein új lehetőségek előtt nyitottak teret. A konzorcium arra is kísérletet tesz, hogy az említett eredményeket e betegségterületeken hasznosítsa, azáltal, hogy aktívan bevonja az új technológiák kifejlesztésébe azok végfelhasználóit (a doktorokat és a betegszervezeteket), illetve hogy elősegíti a feltárt jó gyakorlatokat konzorciumon és Európán belli megosztását.

 A HealthTIES projekt aktualitásai

 -  A debreceni egyetem, Prof. Méhes Gábor vezetésével két napos szimpóziumot szervezett 2013. február 15-16-én, melynek célja az egyes klinikai területeken a molekuláris tesztelés jelenlegi technológiáit és fejlesztéseit. A rendezvényre meghívottak között szerepeltek a régió egészségügyi, biomed és klinikai egységei, az egyetem és a régió döntéshozói. A Professzorok Klubjának/ a Gyógyászati és Egészségügyi Centrumnak a konferenciatermében végül több mint 50 résztvevő gyűlt össze, az általános érdeklődésnek köszönhetően szegedi és budapesti partnerekkel soraik között. A szimpózium az egyetem „Kapcsolat Napja 2013” rendezvénysorozatához illeszkedetett, s arról a regionális média is tudósított. 

 

- HealthCafé kerekasztal beszélgetés kerül megrendezésre február 19-én, melynek célja a 2012 novemberében megkezdett regionális egészségipari stratégia-alkotási folyamat folytatása. A Health Café újszerű formában, interaktív módon ad lehetőséget a résztvevő vállalkozásoknak és kutatóknak az egészségipar fenti területeihez kapcsolódóan a 2014-2020 között megvalósítandó kutatási és fejlesztési elképzeléseik megvitatására, rendszerezésére és az alulról építkező regionális egészségipari stratégia fejlesztési programjainak meghatározására