ÉA-RIÜ - lezárult projekt

A projekt eredményeképpen létrejött az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség (INNOVA ÉSZAK-ALFÖLD).

Projekt neve: ÉA-RIÜ-Az Észak-alföldi Regionális Innovációs Hálózat továbbfejlesztése 2008-2011 között

Támogatási program: Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

Projekt időtartama (kezdete, és vége): 2008. április 1. – 2011. december 31.

Projekt rövid leírása:

A újonnan létrejött az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség (INNOVA ÉSZAK-ALFÖLD) feltérképezte, összefogta és működőképessé tette az innovációs hálózatot a régióban. Ennek eredményeképpen létrejött egy olyan hálózat, amely hatékonyan tudja segíteni a régió vállalkozásait és kutatóit K+F eredményeik piacosításában.

Ezen időszak alatt az INNOVA operatív, innováció fejlesztésre szakosodott menedzsment szervezetté vált. Alapfunkcióját tekintve nemcsak a szűken vett technológiafejlesztés, hanem a tudás-, technológia- és szervezet-transzfert elősegítő innováció fejlesztési gyakorlatnak a régióban történő elterjesztése is feladatai közé tartozott.

A pályázat célja teljesült, hiszen megalakult és a régióban integrálódott a Regionális Innovációs Ügynökség. Létrejött és működik a regionális innovációs hálózat, sok nemzeti és nemzetközi kapcsolódási ponttal. Sikerült összekapcsolni a keresleti (pull) vállalati oldalt és a kínálati (push) kutatói oldalt. Elindultak, majd megerősödtek a technológiatranszfer kapcsolatok és a K+F együttműködések.

Az INNOVA által nyújtott hazai és nemzetközi szolgáltatások segítették elő – többek között - azt, hogy az Észak-alföldi régió a vidéki régiók között legerősebb EU FP7 részvételt tudta felmutatni az elmúlt években. Az innovatív vállalkozások már külföldi piacokban és partnerekben is tudnak gondolkozni, ebben támogatják őket a régiós klaszterek is.